Jesteś tutaj: Start / Dla rodzica / Rekrutacja

Rekrutacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REKRUTACJA 2021

Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 - 

oddziały  przedszkolne - TUTAJ

klasy pierwsze - TUTAJ

Obwód szkoły obejmuje: Niemcz; Myślęcinek ulice Bażancia, Gołębia, Jaskółcza, Jeździecka numery parzyste, Krucza, Przepiórcza, Sowia, Sójki, Szosa Gdańska numery nieparzyste, Wilgi, Zięby, Żurawia.

 Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej SP w Niemczu odbywają się od 15 marca 2021r. do 02 kwietnia 2021r. na podstawie wniosku lub zgłoszenia rodzica.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAPISU DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO:

1. Rodzice kandydatów do oddziału przedszkolnego, których dziecko nie uczęszcza obecnie do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Niemczu składają WNIOSEK - tutaj

2. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, którzy chcą, aby dziecko nadal uczęszczało do oddziału przedszkolnego składają DEKLARACJĘ - tutaj

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

1. Rodzice kandydatów do klasy pierwszej, których dziecko zamieszkuje na terenie obwodu Szkoły Podstawowej w Niemczu składają WNIOSEK - tutaj

2. Rodzice kandydatów do klasy pierwszej, których dziecko zamieszkuje poza obwodem Szkoły Podstawowej w Niemczu składają WNIOSEK - tutaj

Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej szkoły/oddziału przedszkolnego - tutaj

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie - tutaj

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - tutaj
 
Oświadczenie o pozostawieniu rodziny kandydata pod opieką GOPS - tutaj
 
Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej/rolniczej - tutaj

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 19 kwietnia 2021r.

Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia musi nastąpić od 20 kwietnia do 23 kwietnia 2021r:

1. Pisemne potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego  - tutaj

2. Pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej - tutaj

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 26 kwietnia 2021r.

Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych rozpoczyna się 2 sierpnia 2021r.